TUŁ – 621 m n.p.m.

GPS – 49.6985282N, 18.7423881E

Niewysoki kopiec leżący na terenie Polski. Jego zbocza opadają łagodnie z jednej strony w kierunku Lesznej Górnej, z drugiej strony w kierunku Cisownicy. Jest zbudowany z wapieni cieszyńskich, nieznacznie zalesiony, bardziej pokryty łąkami. W okolicy wzgórza jak i na samej górze można znaleźć wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin wapiennolubnych. Dlatego fragment Tułu objęto w 1948 r. rezerwatem przyrody nazwanym „Góra Tuł” (obecnie już nieistniejącym). Z kolei w 2007 utworzono na górze Tuł tak zwany użytek ekologiczny „Góra Tuł”, celem ochrony łąk storczykowych. Pod Tułem przechodzą szlaki turystyczne, na wierzchołek można wejść ścieżką nieznakowaną.

Poniżej szczytu stało schronisko PTTK „Pod Tułem”, obecnie obiekt prywatny z pokojami gościnnymi. W sąsiedztwie znajduje się stary, lecz ciągle funkcjonujący kamieniołom.