ŹRÓDŁO OLZY (GAŃCZORKA) – 919 m n.p.m.

GPS – 49.5765177N, 18.9776687E

OLZA – wypływa spod zboczy Gańczorki, Tynioka i Karolówki. W górnym biegu tworzy ją kilka mniejszych potoków. Po terenie Istebnej płynie przez około 20 km, by w rejonie Jasnowic przekroczyć granicę i stać się rzeką graniczną. Na tym odcinku stanowi granicę pomiędzy Beskidem Śląskim a Beskidem Śląsko-Morawskim. W środkowym biegu stanowi granicę pomiędzy Polską, a Republiką Czeską. Wpada do Odry, a jej wody wpływają do Bałtyku. Jej całkowita długość to około 99 km.

Do źródła Olzy można dojść z Istebnej szlakiem spacerowym „Źródła Olzy” koło zbiornika retencyjnego „Olza”, lub szlakiem turystycznym z Koniakowa koło Małej Gańczorki.

Wierzchołek Gańczorka poszczycić się może pięknymi widokami a skaliska Gańczorki ukrywają tajemnicze jaskinie.