Przez kopce 2023

2. edycja zabawy turystycznej dla dzieci i młodzieży PRZEZ KOPCE – 2023

Zabawa turystyczna skierowana do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i młodzieży do lat 21, umożliwia poznać góry, zasmakować przygody, oderwać się od komputera, poznać najbliższą okolicę… Polega na zdobyciu wybranych nowych 10 szczytów – indywidualnie, grupowo, w towarzystwie rodziców, w ramach wycieczki szkolnej …

Reguły gry – Żeby móc się zakwalifikować do losowania, należy przesłać indywidualne zdjęcia z punktów szczytowych (specjalne oznakowanie tabliczką lokalizacyjną) na adres mailowy przez.kopce@seznam.cz z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz wieku.

Startujemy w trzech kategoriach:
– przedszkolaki i uczniowie niższego stopnia szkół podstawowych
– uczniowie wyższego stopnia szkół podstawowych
– młodzież po absolwowaniu szkoły podstawowej do lat 21.

ZAPRASZAMY!

7.5.Inauguracja zabawy – szczyt Jaworowego (przy obelisku „Jaworowy” PTTS BŚ), z ogniskiem i harcerskim śpiewograniem

8.5. – Wycieczka zakończona w Nydku, centrum informacyjnym „Drzewiónka” na pieczeniu placków „na blaszi”. Dojście dowolne, przy okazji można wejść na szczyt Ostregohttps://mapy.cz/s/karubudeku albo Cieślara https://mapy.cz/s/robamemubu

8.5. – 31.10. – Zdobywanie poszczególnych szczytów indywidualnie lub w grupkach w dowolnej kolejności i w dowolnym terminie

24.6. – Wspólna wycieczka z „beskidziokami” przez Filipkę i Kóniogłowe do klauzu w Nydku (zabytek techniki) – https://mapy.cz/s/fugebakusu

29.8. – Wspólna wyprawa z „beskidziokami”na Trójstyk z ogniskiem i zabawami terenowymi – https://mapy.cz/s/bajahaduse

12.11.WIELKI FINAŁ – Zakończenie zabawy, warsztaty, losowanie nagród i wspólne harcerskie śpiewanie z zespołem wokalno-instrumentalnym Wołosatkami http://www.wolosatki.pl

Wybrane szczyty PRZEZ KOPCE 2023

  • Wielki Koziniec – 752m n.p.m.
  • Ropica – 1083m n.p.m.
  • Jaworowy – 1032m n.p.m
  • Beskid – 824 – m n.p.m.
  • Praszywa – 843m n.p.m.
  • Ostry – 709m n.p.m.
  • Trójstyk – 555m n.p.m.
  • Cieślar – 918m n.p.m.
  • Kóniogłowa – 776m n.p.m.
  • Kikula – 811m n.p.m.