Zarząd

Członkowie zarządu ( prezydium ):

Prezes Towarzystwa
Halina Twardzik, inż.

Wiceprezes do spraw turystyki
Wanda Farnik, inż.

Wiceprezes do spraw sportu
Henryk Cieślar. Mgr.

Sekretarz
Karol Śliż

Skarbnik
Anna Taraba, inż.

Członek zarządu, sekcja kolarska
Robert Wałaski, inż.

Personalista
Monika Machač

Członek bez teki

Zbigniew Piegza, inż.

Członek bez teki

Michał Turoń

Członek bez teki

Adam Kolasa

 

 

Komisja kontrolna (rewizyjna):

Wanda Wigłasz, prezes

Halina Filipek

Vanda Vampola

Główni rejonowi:

Jabłonków,Gródek,Bystrzyca: Kúdela Barbara, inż.

Trzyniec: Zofia Franek

Wędrynia: Walek Jan

Cz.Cieszyn, Gnojnik: Gurbiel Józef

Hawierzów, Sucha: Anna Siekelowa, zast. Marian Sodzawiczny

Karwina, Bogumin, Orlowa: Mierzwa Irena, pełniąca również obowiązki gospodarza