Zarząd

Członkowie zarządu ( prezydium ):

Prezes Towarzystwa
Halina Twardzik inż.

Wiceprezes do spraw turystyki
Wanda Farnik, inż.

Wiceprezes do spraw sportu
Henryk Cieślar Mgr.

Sekretarz
Karol Śliż

Skarbnik
Anna Taraba, inż.

Członek zarządu, sekcja kolarska
Robert Wałaski, inż.

Personalista
Monika Machačowa

Członek bez teki

Zbigniew Piegza, inż.

Członek bez teki

Michał Turoń

 

 

Komisja rewizyjna:

Wanda Wigłasz, prezes

Halina Filipek

Vanda Vampola

Główni rejonowi:

Jabłonków,Gródek,Bystrzyca: Kúdela Barbara

Trzyniec: Zofia Franek

Wędrynia: Walek Jan

Cz.Cieszyn, Gnojnik: Gurbiel Józef

Hawierzów, Sucha: Anna Siekelowa

Karwina, Bogumin, Orlowa: Mierzwa Irena, pełniąca również obowiązki gospodarza