Zarząd

Członkowie zarządu ( prezydium ):

Prezes Towarzystwa

Halina Twardzik, inż.

Wiceprezes do spraw turystyki

Wanda Farnik, inż.

Wiceprezes do spraw sportu

Arnold Sikora, inż.

Sekretarz

Zbigniew Piegza, inż.

Skarbnik

Anna Taraba, inż.

Członek zarządu, kierownik sekcji kolarskiej

Robert Wałaski, inż.

Personalista

Monika Macháč

Gospodarz

Irena Mierzwa

Członek bez teki

Michał Turoń

Członek bez teki

Dawid Szkandera

Członek bez teki

Marek Rusz 

 

Główni rejonowi:

Jabłonków,Gródek,Bystrzyca: Barbara Kúdela, inż.

Trzyniec: Zofia Franek

Wędrynia: Jan Walek

Cz. Cieszyn, Gnojnik: Józef Gurbiel

Hawierzów, Sucha: Marian Sodzawiczny

Karwina, Bogumin, Orlowa: Martina Szotek

 

Komisja kontrolna (rewizyjna):

Wanda Wigłasz

Halina Filipek

Wanda Vampola