Kontakty, formularze

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Sportowe w Republice Czeskiej

Polská společnost turisticko – sportovní v České republice

„BESKID ŚLĄSKI”, z.s.

ul. Hrabinská 458/33

737 01 Český Těšín

IČ (REGON) : 70957932

KONTO BANKOWE: 225009364/0300

KONTO BANKOWE SEKCJI SPORTOWEJ: 288290114/0300

info@ptts-beskidslaski.cz

 

Halina Twardzik inż., prezes Towarzystwa

tel. 608 620 424

info@ptts-beskidslaski.cz

Wanda Farnik, inż., wiceprezes do spraw turystyki

tel.:777 746 320

w.farnik@seznam.cz

Henryk Cieślar Mgr., wiceprezes do spraw sportu

tel: 731 387 180

henryk.c@seznam.cz

Robert Wałaski, inż., kierownik sekcji kolarskiej

tel: 733 535 570

robert@walaski.cz

Barbara KÚDELA, rejonowy Jabłonków, Gródek, Bystrzyca

tel.: 775 980 304

barbarakudelova@seznam.cz

Jan WALEK,rejonowy Wędrynia

tel.: 721 413 926

walek.jan@centrum.cz

Zofia Franek, rejonowy Trzyniec

tel.: 731 244 346

frankova.zofie@seznam.cz

Józef GURBIEL, rejonowy Czeski Cieszyn

tel.: 728 284 688

Anna SIEKELOWA, rejonowy Hawierzów, Sucha

tel.: 605 845 815

anna.sik@seznam.cz

Irena MIERZWA, rejonowy Karwina, Orłowa

tel.: 723 823 435

mierzwa.irena@centrum.cz

 

FORMULARZE

DEKLARACJA WSTĄPIENIA do pobrania: tutaj

DEKLARACJA WYSTĄPIENIA do pobrania: tutaj