SKAŁKA – 649 m n.p.m.

GPS: 49.6056792N, 18.6853391E

Nazwa „Skałka” jest w Beskidzie Śląsko-Morawskim i Beskidzie Śląskim nazwą gór i pagórków stosunkowo popularną. Nasza Skałka leży na terenie gminy Koszarzyska. Pozbawiona lasu, stała się paradoksalnie ciekawym punktem widokowym. Na jej wierzchołek można wejść po ścieżce nieznakowanej, która odbija z żółtego szlaku turystycznego z Gródku na Ostry przez Zorómbek.