CZANTORIA MAŁA – 866 m n.p.m.

GPS: 49.6944017N, 18.7772528E

Czantoria Mała to ostatni szczyt w głównym grzbiecie Pasma Stożka i Czantorii w Beskidzie Śląskim. To góra o stromych stokach, pokryta w większości bukowo-świerkowymi lasami, jedynie w partiach przyszczytowych istnieje kilka większych polan. Polany te, wraz z polanami na Wielkiej Czantorii, były dawniej żywym ośrodkiem szałaśnictwa. Obecnie jedynie okazjonalnie wypasane są tu latem niewielkie stadka owiec. Na szczycie znajduje się wieża triangulacyjna. Z polany szczytowej roztacza się widok szczególnie ku zachodowi i północy.

Tuż pod szczytem, od strony zachodniej, przebiegają szlaki turystyczne – do Goleszowa, na Czantorię Wielką i do Ustronia Zdroju.