Łączka – 835 m n.p.m

GPS – 49°37’31″N18°46’55″E

To najwyższy szczyt grzbietu górskiego, odgałęziającego się na Stożku od pasma granicznego Beskidu Śląskiego w stronę Filipki i Nydku. Wśród zabudowań znajdziemy jeszcze kilka ostatnich chałup zrębowych. Kiedyś polany szczytowe były jednym z ulubionych celów wycieczek mieszkańców Trzyńca i Cieszyna. Przez szczyt biegnie żółty szlak turystyczny z Bystrzycy na Filipkę.