Kozubowa – 981 m n.p.m.

GPS – 49°34’15,540″N18°40’25,850″E

Masyw Kozubowej leży w tak zwanym Paśmie Ropicy. Ma charakterystyczny kształt wielkiego rogalika, którego oba ramiona skierowane są ku wschodowi, a najwyższy punkt znajduje się w centrum jego łuku. To właśnie na terenie Kozubowej najdłużej utrzymywało się tradycyjne szałaśnictwo. W czasie II wojny światowej szałasy na Kozubowej były bazą działającego w tym rejonie oddziału partyzantów radzieckich.

W latach 1928-1929 na skraju polany, pod szczytem Kozubowej, Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid Śląski” wybudowało schronisko turystyczne (które spłonęło w 1973 roku). Kilkadziesiąt metrów od schroniska w 1937 roku stanęła murowana kaplica św. Anny. Wieża kaplicy stanowi doskonały punkt widokowy – jest dostępna dla turystów, a klucze do niej znajdują się w schronisku. Odbywają się tu co roku uroczystości odpustowe stanowiące okazję do spotkań Polaków z całego Zaolzia.