Kiczmol – 660 m n.p.m.

GPS – 49°30’55,917″N18°36’59,940″E

Niedaleko szlaku turystycznego z Łomnej Górnej na Mały Połom na zaledwie 0,08 ha rozpościera się teren Rezerwatu Przyrody Kiczmol, który tworzą łąki torfowe z występującym na nich kruszczykiem bagiennym. To najmniejszy rezerwat przyrody w całym Parku Krajobrazowym „Beskidy“ .