W29/2019 – MAŁA KIKULA – KOZUBOWA- złożenie wieńców

19.10.2019 Kozubowa

Corocznie przypominamy sobie tragiczne wydarzenia schyłku II. wojny światowej, które rozegrały się na stokach Kozubowej. Pamiętamy o tych, którzy polegli. Corocznie przy pomniku pod Kozubową składamy wiązankę kwiatów.

Kozubowa jest też dla nas „beskidzioków” górą symbolem. Tu w roku 1929 staraniami członków PTTS i ówczesnego prezesa towarzystwa Władysława Wójcika wyrosło schronisko z prawdziwego zdarzenia, baza turystyczno sportowa PTTS „Beskid Śląski“. Do schroniska na Kozubowej zmierzały wycieczki szkolne, odbywały się tutaj festyny, odpusty, spotkania turystyczne, zawody sportowe. Losami schroniska pokierowała  historia. W czasie II wojny światowej i po wojnie, w wyniku zmian politycznych, schronisko wielokrotnie zmieniało swego właściciela. Pomimo to, aż do roku 1973 odbywały się tu zimowe igrzyska sportowe zaolziańskich polskich szkół – Zjazdy Gwiaździste. Tragicznym dla stylowego schroniska stał się dzień 9.2.1973 roku. Schronisko spłonęło i nigdy już nie powróciło do swej pierwotnej szaty. Na jego fundamentach powstało dzisiejsze schronisko.

 

W roku 2009, w ramach obchodzonej 80 rocznicy wybudowania pierwszego schroniska na Kozubowej, została na jego frontowej ścianie odsłonięta tablica pamiątkowa w hołdzie założycielowi schroniska Władysławowi Wójcikowi.

W tym roku – 2019 – mija 90 lat od tamtych wydarzeń – „beskidzicy” złożyli symboliczny kwiatek w podzięce jego założycielowi.

Wycieczkę prowadziła Zofia Franek 731 244 346.

 
GŁOS tak pisze: tutaj