W27 /2022- BRENNA – BŁATNIA – ZEBRZYDKA – GÓRKI WIELKIE

15.11. – Wycieczka po trasie: Brenna Kotarz, Szlak Wspomnień, Bukowy Groń, Błatnia (schronisko), Wielka Cisowa, Mały Cisowy, Zebrzydka, Górki Wielkie. Trasa 13km – https://mapy.cz/s/retatagohu

Odjazd z Cieszyna, Aleja Łyska Celma godz. 8:15

Kierownik wycieczki: Stanisław Pawlik

Uczestnictwo: 19 beskidzioków