T11/2021 – TRZYNIEC – WRÓŻNA – ŹRÓDEŁKA WĘDRYŃKI

8.5.2021 – Na ten dzień mieliśmy zaplanowany dalszy ciąg poznawania i odkrywania Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Z przyczyn wiadomych wyjechać na tę wycieczkę nie było możliwe.

Janek Walek zaprosił nas na wędrówkę z Trzyńca (przystanek kolejowy Trzyniec, centrum) przez Wróżną, dalej koło zwierzyńca (hodowla lam) po granicznym szlaku czerwonym, skąd roztaczają się wspaniałe widoki w stronę Tułu i przełęczy pod Małą Czantorią, a następnie nieznakowanymi ścieżkami do źródeł Wędryńki pod Ostrym. Stąd już nasze ścieżki rozchodziły się w różnych kierunkach – do Nydku, na Czantorię, do Wędryni i Trzyńca. Było słonecznie, były widoki i maksymalne zadowolenie prawie trzydziestki turystów.