S16/2021 – SPACER po DOBREJ – ścieżką dydaktyczną

17.11.Dobra koło Frydku – trasą po ścieżce dydaktycznej poprowadziła 18 beskidzioków Wierka Piekarska – https://mapy.cz/s/kasefajuha. Spacer zakończyliśmy w kawiarni Monicafé.

Kilka ciekawostek o Dobrej:

  • Pierwsza wzmianka o Dobrej pochodzi z roku 1305.
  • W XIV wieku Dobra weszła w posiadanie rodu Wilczków.
  • Przez wioskę przepływa rzeka Morávka a na jej prawym brzegu rozciąga się Narodowy pomnik przyrody Skalická Morávka
  • Ondrašova krčma – karczma, w której ukrywał się przed sprawiedliwością u swojej siostry zbójnik Ondraszek.
  • Na tutejszym dworcu kolejowym został w roku 1939 aresztowany późniejszy komunistyczny prezydent Antonín Zápotocký.