S11/2020 – BOGUMIN – kompleks sportowy, wieża widokowa

2.9.2020 – Koleżanka Maria Sładeczek zaprosiła nas na spacer z Lutyni Dolnej … do Bogumina. Do Lutyni Dolnej (przystanek Dolní Lutyně-Nerad) dojeżdżamy (15 beskidzioków) pociągiem z Cz. Cieszyna. Stąd przechodzimy piechotą 2 km do Wierzniowic a dalej autobusem przez przygraniczne wioski przejeżdżamy do Bogumina. Tam według programu zwiedzamy park miejski,wieżę widokową…