BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2022

PTTS „Beskid Śląski” zaprosił wszystkich do wspólnego celebrowania kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasze kraje w sportowy sposób.

Spotkaliśmy się w piątek 11 listopada o godzinie 10:00 w Czeskim Cieszynie przy Moście Wolności (przy Strzelnicy). Trasa BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI (marszu) długości 1918 m prowadziła po obu stronach Olzy przez Most Sportowy, przez most na Puńcówce, ścieżką pod rezerwatem przyrody „Lasek Miejski” dokumenty. Ilość uczestników: 23 osóby.

Biegi odbyły się również w Grodziszczu, Lesznej Dolnej oraz w Wędryni.

INFORMACJE OGÓLNE O BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

Polonijne Biegi Niepodległości to wydarzenie zainicjowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Polski Komitet Olimpijski. Ma za zadanie promowanie idei obchodów rocznicy odzyskania Niepodległości Polski poza granicami Polski, popularyzację sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i umacnianie więzi z ojczyzną Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju.

PORTAL SWP POLONIJNYCH BIEGÓW NIEPODLEGŁOŠCI: http://www.wspolnotapolska.org.pl/bieg1918/index.php

Bieg Niepodległości w Lesznej Dolnej – 35 osób, trasa Brenna

Bieg Niepodległości w Grodziszczu – 15 osób, meta na cmentarzu w Grodziszczu:

Bieg Niepodległości w Wędryni – 29 osób, trasa Wędrynia: