XX ŚWIATOWE LETNIE IGRZYSKA POLONIJNE

XX ŚWIATOWE LETNIE IGRZYSKA POLONIJNE w Pułtusku w dniach  19 – 24 września 2021 zakończyły się sukcesem ekipy z Zaolzia – PIERWSZE MIEJSCE MEDALOWE!