NORDIC WALKING – Beskidy 2019

Komisja sportowa zorganizowała pierwszą edycję współzawodnictwa w kategorii NORDIC  WALKING

w sobotę 21 września w ośrodku „Na Pasieczkach” w Koszarzyskach.

Uczestnictwo: otwarte kategorie kobiet i mężczyzn: do lat 12, do lat 18, do lat 35, do lat 50, do lat 65, ponad 65 lat

Dystans: 2 -5 km

Dyrektor zawodów: Wawrzyniec Fójcik

Sędzia główny: Władysław Martynek

Kierownik Pomiaru czasu: Stanisław Marszałek

Prezentacja: Anna Franek

<img src=