Zlot Turystyczny im. Władysława Wójcika

Zlot Turystów im. Władysława Wójcika, jubileuszowa impreza turystyczna, odbyła się w dniu 25 sierpnia. Do mety w Koszarzyskach na Pasieczkach dotarło około 60 uczestników. W programie było ognisko i występ kapeli LIPKA.

Nagrodę za udział dla najstarszego uczestnika otrzymał Eugeniusz Monczka. Plakieta pamiątkowa dla zaprzyjaźnionych klubów turystycznych przekazana została na ręce przewodniczącego KČT regionu Morawskośląskiego Ing. Břetislava Boháče.