Zgromadzenie Ogólne KP

3 października 2020 w Trzyńcu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC.

Delegatami za PTTS „Beskid Śląski” byli: Monika Machačowa, Robert Wałaski, Michał Turoń i Halina Twardzik.

Informacje o przebiegu obrad:

ZWROT informuje: TUTAJ.

GŁOS informuje: TUTAJ.