ZEBRANIE CZŁONKOWSKIE

W dniu 24 stycznia odbyło się zebranie członkowskie formą on-line; głosowanie o uchwale z zebrania odbyło się formą korespondencyjną.

Uczestnicy zebrania potwierdzili swój udział w zebraniu na mail info@ptts-beskidslaski.cz – spis potwierdzeń zastąpił listę obecności. Do zebrania on-line zgłosiło się 66 członków.

24 stycznia otrzymał każdy uczestnik zebrania materiały do wglądu: sprawozdania 2020, plan pracy 2021, plan finansowy na rok 2021 oraz uchwałę.

W terminie do 29 stycznia uczestnicy mailowo głosowali o uchwale z zebrania. Odpowiedź ZGADZAM SIE Z UCHWAŁĄ przesłało 62 członków, 4 uczestników zebrania nie przesłało swego głosu.

Uchwała z zebrania członkowskiego w dniu 24 stycznia 2021 została uchwalona większością głosów.