Zebranie członkowskie

Nadzwyczajne Zebranie Członkowskie połączone z zakończeniem sezonu turystycznego odbyło się w dniu 14 listopada br. w Wędryni w Domu PZKO Czytelnia.

Na nadzwyczajnym zebraniu uchwalony został nowy statut Towarzystwa  z drobnymi zmianami i nowym członem w nazwie: stowarzyszenie. Obecnych było 122 członków i 1 gość – wiceprezes PTTK Cieszyn  Zbigniew Pawlik.

Na nadzwyczajnym zebraniu została uchwalona także zmiana w Zarządzie Towarzystwa.
Na miejsce Roberta Wałaskiego dokooptowana do zarządu została Barbara Kuďela.

Głos Ludu pisze: tutaj

ptts-pods-sezonu-20153451

Dane statstyczne roku 2015:

wycieczki autokarowe                           16

wycieczki piesze                                    18

wycieczki wtorkowe                               15

wycieczki rekonesansowe                    11

Ilość turystów na wszystkich wycieczkach:  1757

wycieczki rowerowe                               7

uczestników 167

 

 

Informacja o zakończeniu sezonu wycieczek wtorkowych, fotoreportaż i krótki film : tutaj

a ZWROT tak napisał: tutaj

 

Propozycja nowego statutu: Stanovy_PTTS_BŚ_aktual_2015