ZEBRANIE CZŁONKOWSKIE 2022

Szanowni Członkowie!

Aktualna sytuacja pandemiczna zmusza nas do zmiany terminu naszego zebrania członkowskiego, które miało się odbyć 23 stycznia 2022 w Domu PZKO w Olbrachcicach. Zarząd PTTS BŚ podjął decyzję, by zebranie członkowskie zorganizować w czasie, kiedy wszyscy członkowie bez ograniczeń będą mieli możliwość się spotkać. Zebranie członkowskie połączone jest w tym roku z wyborami nowego zarządu.

Cieszy nas fakt, że sytuacja pandemiczna pozwala nam organizować nasze wycieczki według planu w kalendarzyku imprez i spotykać się na łonie przyrody! Mamy nadzieję, że jak najprędzej pominie czas ograniczeń i będziemy mogli spotkać się na zebraniu i innych imprezach w lokalach.

Za zarząd PTTS BŚ Halina Twardzik, prezes