XIV Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków

W dniu 20 kwietnia 2024 odbyło się w sali KaSS Strzelnica w Czeskim Cieszynie Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC.

Działalność Kongresu Polaków podsumował oraz przedstawił swoje wyobrażenia o dalszej pracy, posłannictwie i zadaniach dotychczasowy prezes Mariusz Wałach: https://glos.live/Wiadomosci_kongres_polakow/d/mariusz_walach_prezes_kongresu_polakow_w_rc_podsumowuje_ostatnia_kadencje_rady_kongresu_oraz_snuje_plany_na_przyszlosc/

Za PTTS „Beskid Śląski” delegatami byli:

SIKORA Arnold, WAłASKI Robert, TUROŃ Michał oraz TWARDZIK Halina.

W głosowaniu prawie 200 delegatów wybrało skład nowej Rady KP:

Mariusz Wałach – prezes
Józef Szymeczek
Tomasz Pustówka
Andrzej Bizoń
Lucyna Škňouřil
Michał Przywara
Monika Plášková
Tomasz Onderek
Danuta Kone-Król

Media tak napisały:

https://glos.live/Wiadomosci_kongres_polakow/d/na_zywo_xix_zgromadzenie_ogolne_kongresu_polakow_w_republice_czeskiej/

https://zwrot.cz/2024/04/ruszylo-zgromadzenie-ogolne-kongresu-polakow-w-rc-co-przyniosa-obrady/