Wystawa ZAOLZIE

Od 16 listopada do końca grudnia 2012, na cieszyńskim rynku zobaczyć można było wystawę planszową, która oficjalnie zakończyła realizację projektu „Zaolzie teraz” organizowanego przez Książnicę Cieszyńską i Kongres Polaków w Republice Czeskiej. Celem projektu było przybliżenie mieszkańcom wschodniej części Śląska Cieszyńskiego warunków życia polskiej społeczności na Zaolziu, jej aktualnej kondycji oraz dorobku.

PTTS „Beskid Śląski” pojawiał się na planszach w kilku miejscach.

zp8497586rq