Wizyta Pani Ambasador

Podczas wizyty  na Zaolziu w dniach 3 – 4  lipca Pani Ambasador RP w RC Grażyna Bernatowicz spotkała się z członkami Kongresu Polaków i przedstawicielami organizacji wchodzących w jego skład. Obecni byli również czkonkowie PTTS „Beskid Śląski”. Mówiono o działalności, o problemach związanych z finansowaniem oraz poruszono sprawę zwrotu majątków odebranych polskim organizacjom po II wojnie światowej.

27084_2