Warszawa

W dniach 18 – 20 maja odbyła się edukacyjna wycieczka do Warszawy ze zwiedzaniem
najcenniejszych pamiątek kultury narodowej i miejsc pamięci. 49 uczestników zwiedziło
Zamek Królewski, Stare Miasto, Grób Nieznanego Żołnierza, budynek Sejmu, Muzeum
Powstania Warszawskiego, okolice Pałacu Kultury, cmentarz na Powązkach, Wilanów
i „nocne” Łazienki Królewskie. W piątkowy wieczór w Teatrze OCH fundacji Krystyny
Jandy obejrzało spektakl „Pocztówki z Europy”.