PUBLIKACJA JUBILEUSZOWA

Zarząd PTTS „Beskid Śląski” informuje, że publikacja jubileuszowa jest już w sprzedaży. Informacje i zamówienie u rejonowych lub na info@ptts-beskidslaski.cz.

Wydawnictwo to nawiązuje do obszernej publikacji z roku 2012, która wydana została na 90-cio lecie Towarzystwa. W niniejszym wydaniu prezentuje się ostatnia dekada działalności. Artykułom opisującym wycieczki, rajdy, imprezy sportowe i spotkania towarzyskie asystuje mnóstwo fotografii. Znajduje się tu również rozdział opisujący aktualny stan beskidzkiej przyrody, którego autorem jest Daniel Křenek.

„Jubileuszowa” cena publikacj: 200,00 Kcz

GŁOS tak opisał wydanie publikacji: https://glos.live/Kultura/detail/Beskid_Slaski_wydalo_publikacje_na_stulecie_istnienia/0