Pożegnanie z Panią Konsul

Delegacja PTTS „Beskid Śląski” w RC złożyła wizytę w konsulacie w Ostrawie i pożegnała się z Panią Konsul Generalną Anną OLSZEWSKĄ, która kończy swoją działalność konsularną pod koniec sierpnia br.

konzul