POLONIJNY FESTIWAL NORDIC WALKING

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Polskim Komitetem Olimpijskim zaprosiła na Polonijny Festiwal Nordic Walking, który odbył się w dniach 19-20 grudnia 2022 w Wiśle, na Placu Bogumiła Hoffa. Festiwal dedykowany był Polonii i Polakom mieszkającym za granicą.

Informacja o wynikach na portalu ZWROT: https://zwrot.cz/2022/12/pozdrowienia-z-wisly-jak-radzili-sobie-sportowcy-z-zaolzia-na-polonijnym-festiwalu-sportowym/

Informacje i fotogaleria: http://wspolnotapolska.org.pl/sport_nordicwalking/2022.php