Polonijne Centrum Turystyki

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w dniu 11 lipca 2022 r.
powołał Radę Polonijnego Centrum Turystyki Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W dniu 30 sierpnia uroczyście wręczone zostały nominacje członkom Rady. Nominację z rąk Prezesa SWP Dariusza Piotra Bonisławskiego otrzymała również reprezentująca Czechy Halina Twardzik.

Informacja o przebiegu posiedzenia w Domu Polonii w Pułtusku: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=8107