Odznaczenia państwowe dla wybitnych członków PTTS "Beskid Śląski"

W Domu PZKO w Bystrzycy dnia 24 listopada2012 odbyło się  spotkanie z okazji zakończenia sezonu turystycznego oraz podsumowania Roku Jubileuszowego połączonego  z przekazaniem odznaczeń państwowych naszym zasłużonym członkom.

ORDEREM ZASŁUGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKI – KRZYŻEM KAWALERSKIM
odznaczeni zostali:

Władysław MAJEWSKI
Karol MACURA
Alfred LOTTER
Karol ŚLIŻ

Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – cywilne odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej. Order jest nadawany cudzoziemcom i zamieszkałym za granicą obywatelom polskim,

którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
odznaczeni zostali:

Tadeusz RABIN
Henryk HUCZAŁA
Tadeusz STEC
Jan HECZKO
Elżbieta WANTULOK

Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej. Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie.

Odznaczenia przekazała Pani  Anna OLSZEWSKA,  Konsul Generalny w Ostrawie  .

I 038

zp8497586rq