O PTTS „Beskid Śląski” w czasopiśmie TĚŠÍNSKO

W poblikacji TÉŠÍNSKO wydawanej przez Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie w numerze 1/2022 zamieszczono artykuł o 100-leciu naszego Towarzystwa.

ARTYKUŁ tutaj: