Minimuzeum p. Raszki

Dnia 8 czerwca 2016 odwiedził Zarząd Towarzystwa minimuzeum pana Jana Raszki na Zaolziu –

potężne zbiory artefaktów związanych z udziałem p.Raszki w imprezach PTTS „Beskid Śląski”.

Zdjęcie0752