W28/2021 – SPOTKANIE NA SZCZYCIE JAWOROWEGO

23.11.Zamiast do „Dziupli” na podsumowanie wycieczek wtorkowych zaprosiliśmy turystów na szczyt Jaworowego!

Na samym szczycie Jaworowego, na działce, która jest w posiadaniu naszego Towarzystwa, stanął kamienny obelisk z nawiązującym do niego miejscem do odpoczynku dla turystów i sportowców.

Spotkaliśmy się przy nim, żeby wspólnie symbolicznie oddać go „do użytku“. Turyści wybrali różne drogi dojścia – z Rzeki, Gutów, Oldrzychowic i Tyry. Było przecinanie wstęgi (burmistrz miasta Trzyńca Věra Palkovská i zastępca wojewody Województwa Morawsko-Śląskiego Stanisław Folwarczny), był „Szumi jawor“ i wzruszający wiersz o Jaworowym autorstwa Wandy Michalkowej. O symbolicznym obiekcie, który jest udokumentowaniem istnienia naszego Towarzystwa na Zaolziu, o perypetiach związanych z jego powstaniem, zbieraniem funduszy i szczęśliwym zakończeniu opowiedziała inicjator budowy tego obiektu a zarazem preses Towarzystwa Halina Twardzik. Oczywiście nie mogło zabraknąć szampana, bo takie wydarzenie trzeba godnie uczcić!