S5/2023 – REZERWAT „KOPCE”

15.3 – zaprosiliśmy na drugi dydaktyczny spacer w okolicach Cieszyna – tym razem trasa prowadziła do rezerwatu przyrody KOPCE w Marklowicach i do Boguszowic. Po drodze zapoznaliśmy się nie tylko z przyrodą w rezerwacie, ale i ciekawostkami w okolicy. Autobusem podjechaliśmy do Marklowic, przystanek Fabryka Lakierów a stąd jest tylko kawałek do wejścia do rezerwatu. Po drodze były zgadywanki, których rozwiązanie nie sprawiło Beskidziokom problemu. A w rezerwacie – o dziwo, pomimo zimowej pogody, znaleźliśmy cały szereg wiosennych, kwitnących kwiatów….

Trasa cca 6,5 km, wzniesienie 132 m, mapa: https://mapy.cz/s/nozemapoju

START i META przy wejściu na Wzgórze Zamkowe w Cieszynie pod Pomnikiem Legionistów Śląskich. Uczestników było 20. Spacer poprowadziła Halina Twardzik.

ZGADYWANKI NA TRASIE:

Pytanie nr.1: 
Do dzisiejszego dnia stoi w Marklowicach cenny zabytkowy budynek późnorenesansowego dworku - dziś zrekonstruowany na dom mieszkalny -który podarował jeden z książąt cieszyńskich swej konkubinie. 
O kim mowa? 

ADAM WACłAW 1574-1617

.

.

Pytanie nr.2: 
Rezerwat przyrody KOPCE utworzony został dla ochrony typowych dla piętra pogórza zespołów leśnych w stanie prawie naturalnym: grab, dąb szypułkowy i lipa robnolistna,klon, jawor, modrzew europejski, wiąz oraz żyzna buczyna karpacka -buk,jawor i świerk. W runie leśnym odnotowano około 140 gatunków roślin zielnych.
W którym roku utworzony?

1953

.

.

Pytanie nr.3: 
Na terenie rezerwatu jak i w sąsiadującym brzegu Olzy, można znaleść stare kamieniołomy w których wydobywano skały magmowe. Po raz pierwszy opisał je geolog inż. Ludwig Hohenegger - dyrektor zakładów górniczo-hutniczych Komory Cieszyńskiej.
Jaką nazwę nosi skała?

CIESZYNIT

.

Pytanie nr.4: 
31 stycznia 1290 roku książę Mieszko nadał swemu rycerzowi Boguszowi 10 łanów frankońskich pod założenie wsi. Jej osadnicy mieli być zwolnieni od większości ciężarów prawa książęcego. 
Jaką nazwę nosi wieś? 

BOGUSZOWICE

.

Pytanie nr.5:
W roku 2012 w sąsiedztwie rezerwatu Kopce zmodernizowano tor. Ma on długość około 1650 m, szerokość od 8 do 10 m, 17 skoków i 16 zakrętów; jest ogrodzony i wyposażony w profesjonalną maszynę startową, trybuny z tysiącem miejsc siedzących, tor rowerowy i skatepark. W Cieszynie mogą się teraz odbywać zawody rangi mistrzostw Polski, Europy, a nawet świata, w dwu konkurencjach.....
Jakich?

MOTOKROS i ENDURO

.

Pytanie nr.6: 
Z jakim zdarzeniem związane są krzyże pokutne?

ZŁOCZYŃCY-ZABÓJCY MIELI POWINNOŚĆ W RAMACH POKUTY ZA SWÓOJ NIECNY CZYN POSTAWIĆ NA MIEJSCU ZBRODNI KAMIENNY KRZYŻ

.