S2/2023 – WĘDRÓWKI TEMATYCZNE PO CIESZYNIE Z PRZEWODNIKIEM – CIESZYŃSKIE KOŚCIOŁY

1.2. – Zwiedzanie cieszyńskich kościołów z Władysławem Żaganem rozpoczęliśmy od Rotundy na Wzgórzu Zamkowym (nie zawsze na przekroju truleci szczyciła się stylem romańskim…).