Bieg Niepodległości 2020

Dnia 11.11.2020 zdecydowaliliśmy się absolwować „III. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI”. Zaczekaliśmy aż przyjdzie tatuś z pracy.
Ubraliśmy dresy sportowe a rodzice nam dali specjalne lampki na
czoło. Nikdy jeszcze nie biegałam po zmroku i dlatego to było dla
mnie i mojej młodszej siostry Natalki duże przeżycie. Biegamy razem
z mamusią większe okrążenia, ale tym razem musieliśmy ubiegnąć
dokładnie 1918 metrów. I tak żeśmy biegli tylko „tatusiowe
okrążenie”, które najbardziej lubi.

Tereza Ondraszek