II POLONIJNE MISTRZOSTWA ŚWIATA W TENISIE ZAKOŃCZONE

Znacząca impreza sportowej na Zaolziu zakończona! Na turniej zjechali się polonijni sportowcy z Niemiec, Austrii, Szwecji, Litwy i nawet jeden tenisista z Argentyny.

Turniej odbył się: 9 – 12 maja 2024, hala Sportowa Vitality

Szczegółowe informacje na https://www.beskidcup.com/

Uroczyście zagaił mistrzostwa kierownik sekcji sportowej Arnold SIKORA. Obecni byli wicewójt gminy Wędrynia Ivo GORYL oraz przydent miasta Trzyńca Wěra PALKOVSKÁ.

Relacja na łamach GŁOSu: https://glos.live/Sport/d/wedrynia_polonijny_tenis/

Relacja na portalu ZWROTu: https://zwrot.cz/2024/05/w-wedryni-przebiegaja-ii-polonijne-halowe-mistrzostwa-swiata-w-tenisie-ziemnym-najstarszy-uczestnik-przyjechal-z-dalekiej-argentyny/

Na portalu Wspolnota Polska grupa austriacka tak relacjonuje mistrzostwa: http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=33625/

WYNIKI:

GRA POJEDYNCZA

Kobiety, kat. 16-45 lat – finał: Barbara Cieślar (RC) – Grażyna Aigner (Austria) 6:1; 3. miejsce: Katarzyna Wajsbard (Austria)

Mężczyźni, kat. 16-45 lat – finał: Tadeusz Łakota (RC) – Albert Szaszkiewicz (Litwa) 6:2; 3. miejsce: Erwin Sutowic (Litwa)

Kobiety, kat. powyżej 45 lat – finał: Jolana Šlezarowa (RC) – Karin Farna (RC) 6:0

Mężczyźni, kat. 46-59 lat – finał: Maciej Stefański (Niemcy) – Mirosław Jan Lubecki (Austria) 6:2; 3. miejsce: Radek Němčík (RC)

Mężczyźni, kat. 60-69 lat – finał: Włodzimierz Siudek (Austria) – Julian Gaborek (Austria) 6:3; 3. miejsce: Arnold Sikora (RC)

Mężczyźni, kat. ponad 70 lat – 1. Lech Kaszyński (Niemcy), 2. Czesław Sajdok (RC), 3. Adam Molin (RC)

GRA PODWÓJNA

Kobiety – finał: Katarina Holejšovska (Austria), Jolana Šlezarowa (RC) – Grażyna Aigner, Katarzyna Wajsbard (Niemcy) 6:1; 3. miejsce: Barbara Cieślar (RC), Sofia Tomasik (Szwecja)

Mężczyźni – finał: Arnold Sikora, Roman Sikora (RC) – Robert Cieślar, Tadeusz Łakota (RC) 6:4; 3. miejsce: Julian Gaborek, Mirosław Jan Lubecki (Austria)

GRA MIESZANA

Finał: Roman Sikora, Barbara Cieślar (RC) – Rolf Aigner, Grażyna Aigner (Austria) 6:1; 3. miejsce: Julian Gaborek, Katarina Holejsovska (Austria) 

Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z działalnością mniejszości polskiej na Zaolziu na wieczorach integracyjnych – w czwartkowy wieczór wystąpili wędryńscy gimnaści a w sobotni wieczór zaśpiewały chóry szkolne z Polskiej Szkoły Podstawowej im. S.Hadyny w Bystrzycy