Zmarł długoletni kierownik sekcji kolarskiej

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, długoletniego kierownika sekcji kolarskiej, szefa Towarzystwa Rowerowego „OLZA”, Członka Zasłużonego naszego Towarzystwa Ś.P.

Zdzisława Fierli

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i wspomnieniach.

Cześć Jego pamięci.