Rajd rowerowy pograniczem RP i CZ

Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” w Cieszynie oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe Beskid Śląski w Republice Czeskiej zaprosił na Rajd rowerowy pograniczem RP i CZ, który odbył się w niedzielę dnia 23. 8. 2020. Odjazd z Lesznej Górnej. Trasa prowadziła wzdłuż linii granicznej. Zakończenie było w kolibie o symbolicznej nazwie Na końcu świata. Rajd był trzecią częścią tryptychu o wydarzeniach na Śląsku Cieszyńskim przed stu laty…

Rajd prowadzili Zbigniew Pawlik i Robert Wałaski

W dniu 28. 7. 2020 r. minęło równo sto lat jak linia graniczna przecięła dotychczas jednorodny Śląsk Cieszyński, którego historia od tego czasu na obu stronach Olzy rozwijała się odrębnie.

Ale czy tylko Olzy? W niedzielę wspólnie zobaczymy jak tę granicę wytyczono i jak wpłynęło to na losy ludzi mieszkających po obu jej stronach.