K7 – Żelazny Szlak Rowerowy

W najbliższą niedzielę 20.6.2021 ruszamy ponownie w trasę, tym razem Żelaznego Szlaku Rowerowego. Spotkanie o godzinie 9:00 przed dworcem kolejowym w Karwinie.

Żelazny Szlak Rowerowy (Železná cyklotrasa) to 55 kilometrowa pętla prowadząca po pograniczu polsko-czeskim, a dokładnie przez tereny 5 gmin: Godów, Jastrzębie-Zdrój i Zebrzydowice, a także czeską Karwinę i Piotrowice koło Karwiny. Motywem przewodnim szlaku jest kolej, bo to ona wywarła duży wpływ na losy gospodarczego i infrastrukturalnego rozwoju tutejszych miast oraz życie ich mieszkańców.

Uwaga: Na teren Polski można wjeżdżać tylko po spełnieniu następujących warunków:

  • po pełnym zakończonym zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zalecany jest  certyfikat UE,
  • dla ozdrowieńców certyfikat nie starszy niż 180 dni od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR, zalecany jest certyfikat UE,
  • negatywny wynik testu antygenowego lub PCR w języku polskim lub angielskim nie starszy jak 24 godziny.

Testowanie na COVID-19 można bezpłatnie wykonać u niektórych lekarzy rodzinnych, specjalistów lub w innych miejscach, np.

Trasa:

Zdjęcia z trasy:

Kierownik wycieczki: Ladislav Michalík, tel. 608 840 384