Spotkanie na 100-lecie w Książnicy Cieszyńskiej

Książnica Cieszyńska zaprosiła członków zarządu PTTS „Beskid Śląski”, by zaprezentowali dorobek Towarzystwa zainteresowanym po drugiej stronie Olzy…..

Prezentacja odbyła się w piątek 8 kwietnia 2022. W ramach rozmowy prowadzonej przez Witolda Kożdonia zaprezentowane zostały wydawnictwa „PTTS BŚ 90-lat” oraz „PTTS BŚ 100-lat”, omówiona działalność poszczególnych sekcji, przedstawiony obiekt na Jaworowym, zrelacjonowana Gala Jubileuszowa, która odbyła się 12 marca br.

Dopełnieniem był również krótki film o działalności Towarzystwa.

Foto: archiwum Książnicy Cieszyńskiej