Obelisk z granitu na szczycie Jaworowego

Obelisk z granitu na szczycie Jaworowego na 100-lecie PTTS „Beskid Śląski” w GŁOS NEWS https://glos.live/Glos_News/detail/Glos_News__5112021/0