Kalendarz na rok 2022

Jubileuszowy kalendarz wycieczek, rajdów kolarskich i imprez sportowych na rok 2022 już jest gotowy!

Kalendarz powstał dzięki wsparciu finansowemu Miasta Czeski Cieszyn.

Dziękujemy!