Jubileusz 105-lecia turystyki na Śląsku Cieszyńskim

Z okazji 105 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid” w Cieszynie, którego spadkobiercą  jest PTT- PTTK Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie zorganizowano  w dniu 11 kwietnia 2015 uroczyste spotkanie w Sali Widowiskowej Cieszyńskiego Ośrodka  Kultury „Dom Narodowy”. Na temat  historii organizacji turystycznych na Śląsku Cieszyńskim mówił Prezes Honorowy Oddziału PTTK   Ryszard Mazur.

PTTS „Beskid Śląski” w RC został uhonorowany dyplomem za zasługi w rozwoju turystyki i krajoznawstwa.

046

Fotoreportaż: tutaj