II BAL „BESKIDU ŚLĄSKIEGO” – 2015

O Balu napisali: OX.PL ZWROT

15-2-2015_9-27-02

Fotoreportaż:   tutaj

Gorące podziękowania składa Zarząd PTTS „Beskid Śląski“ na ręce osob, które poświęciły swój czas i wkład pracy do przygotowania Balu:

Wandzi Farnik, Danusi Siderek, Irce Mierzwa, Monice Macháč, Ottovi Sikorze, Wandzi Vampolovej, Hani Franek, Terezce Kozieł, Karolince Václavkowej, Robertowi Wałaskiemu, Jance Kovačíkovej, Láďovi Michalíkovi, Anielce Małysz, Zosi Franek, Marii Sokalskiej, Stasiowi Sokalskiemu, Czesławowi Byrtusowi i Tadkowi Farnikowi.

Podziękowania sponsorom:
– Kopalnia ČSM
– Walmark
– Koeximpo
– Cukiernia Tadek z Mostów koło Jabłonkowa
– osoby prywatne (Robert i Ewa Wałascy, Karol i Aniela Macurowie, Anna Piszkiewicz, Maria Cymorek, Czesław Byrtus, Monika Macháč, Danuta Siderek, Halina Twardzik, Marta Fierla, p. Martynkowie, Helena Macurowa, Wanda Farnik senior, Andrzej Twardzik)