NORDIC WALKING – Beskidy 2019

Komisja sportowa zaprasza do współzawodnictwa w kategorii NORDIC  WALKING w sobotę 21 września w ośrodku „Na Pasieczkach” w Koszarzyskach.

Rejestracja, instruktaż: do godziny 09:45, start: o godzinie 10:00

Uczestnictwo: otwarte kategorie kobiet i mężczyzn: do lat 12, do lat 18, do lat 35, do lat 50, do lat 65, donad 65 lat

Dystans: 2 -5 km

Dyrektor zawodów: Wawrzyniec Fójcik. Sędzia główny: Władysław Martynek. Kierownik Pomiaru czasu: Stanisław Marszałek. Prezentacja: Anna Franek

Wpisowe50,-Kcz, dorosły uczestnik powyżej 18 lat

Każdy uczestnik otrzyma posiłek z herbatą i pamiątkowy dyplom z wydrukiem imienia i nazwiska.