T15 /2024 – JUBILEUSZ KČT TRZYNIEC

11 maja 2024 obchodził 100-lecie działalności Klub Czeskich Turystów z Trzyńca

Uroczyste spotkanie odbyło się w schronisku na Ostrym.

W tym samym dniu przebiegała inna akcja organizowana przez PTTS „Beskid Śląski” (warsztaty w ramach PRZEZ KOPCE w drzewionce w Nydku), więc udział wzięło tylko kilka osób, większość z nich jest również członkami KČT Trzyniec. Obecnych było 17 członków.

Wyjście na Ostry było trasami dowolnymi, rejestrację Beskidzioków przy schronisku przeprowadziła Barbara Kúdela. Początek uroczystości był o godzinie 11:00. Po oficjalnej części, którą prowadzili Břetislav Boháč (kierownik sekcji historycznej KČT rejon MSK) oraz Věra Byčanská (prezes KČT Trzyniec), kontynuowano obchody jubileuszowe zabawą.

KARTA UCZESTNICTWA I TEKST: Janka Jasińska

Sto lat ma za sobą KLUB CZESKICH TURYSTÓW, więc z Trzyńca na Ostry gratulanci „cisną“.            
Beskidzioków Basia na górze policzy,  kolegom na szlaku zdrowia chcemy życzyć.