2. PUCHAR BESKIDU ŚLĄSKIEGO

24.2.2024 ZŁOTY GROŃ

ZAWODY ODWOŁANE!!! TERMIN ZAREZERWOWANY 16.3.2024

Serdecznie zapraszamy na zawody narciarskie, które odbędą się dnia 24.2.2024 na stoku Złoty Groń
w Istebnej. W zawodach mogą brać udział wszyscy absolwenci Polskich szkół podstawowych
na Zaolziu oraz ich małżonkowie lub partnerzy życiowi. Ta wyjątkowa impreza sportowa jest
kontynuacją popularnego Zjazdu Gwiaździstego. W zawodach mogą brać udział wszyscy studenci
szkół średnich, wyższych uczelni, ich rodzice, babcie, dziadkowie.

Rywalizacje odbędą się w SLALOMIE (2 przejazdy) w poszczególnych kategoriach wiekowych osobno
dla kobiet i osobno dla mężczyzn.

Zgłoszenia są przyjmowane do 17.2.2024 na podstawie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego: www.beskidslaski.cz/zgloszenie-puchar-beskidu-2024
W zgłoszeniu trzeba podać imię i nazwisko, rok urodzenia, telefon, adres mailowy oraz
absolwowaną szkołę podstawową.

Razem ze zgłoszeniem pisemnym trzeba uregulować opłatę
startową w wysokości 300,- Kč na konto bankowe ČSOB, a.s. 288290114/0300. Opłata startowa
obejmuje udział w zawodach oraz karnet na 4 przejazdy (2 treningowe i 2 do zawodów)

W dniu zawodów trzeba się zgłosić w biurze zawodów na Złotym Groniu (restauracja przy stacji
dolnej) pomiędzy godz. 7:30 – 7:45 gdzie zostaną rozdane numery startowe. Start o godz. 8:30.
Ogłoszenie wyników po zakończeniu zawodów. Zwycięzcy otrzymują medale i dyplomy.

Serdecznie zaprasza komisja sportowa
PTTS BESKID ŚLĄSKI
Kierownik zawodów: Arnold Sikora tel : 736 626 830